[ English | Künye |  Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları | Sanat Eğitimi | Arşiv | İletişim | Ana sayfa ]


Aralık 2005, Sayı 5

Sunuş
Duyuru

Yayın İlkeleri ve Yazım Kurallarımız Değişti

Bu sayıdan itibaren Sanat Bulmaca yayında
Yayın ilkeleri ve Yazım Kuralları
Sanat Eğitimi
Sanat Bulmaca
Arşiv
Okuyucu Mektupları

Bu Sayı İçindekiler21. YÜZYILDA SANAT EĞİTİMİ
Prof. Dr.
Tayfun AKKAYA  
ÖZET >

Ülkemizin içinde bulunduğu güç koşullardan başarıyla çıkabilmesinin temel şartlarından biri çağın gerçeğine ters düşmeyen eğitim kalitesidir.Türkiye Cumhuriyeti geleceğinin aydınlık olabilmesini kuşkusuz sürdüreceği çağdaş eğitimle sağlayacaktır. Böylece kendi kimliğinin bilincinde ama çağdaş uygarlık seviyesinin de ötesini hedefleyen heyecan ve yeteneğe sahip yeni nesiller yetişebilecektir.

Çağdaş eğitim metodu, araştıracak, inceleyecek, uygulayacak, gerekli tüm bilgiye ve donanıma ulaşma yollarını öğrenecek ve sorgulayacak yaratıcı ve aktif bir öğrenci tipi yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu yeni nesillerin kendi tarihine, kültürüne ve sanatına yabancılaşmadan evrensel değerleri de yerli yerine oturtabilecek olgunluğa erişmeleri gerekmektedir. Bu noktada, eğitim fakülteleri hayatî bir fonksiyon taşırlar

[ devam... ]
 

KAYALARIN HANIMI, DOĞANIN ANASI, YAŞLI KADININ KÜÇÜK TASI
Prof. Dr. Engin BEKSAÇ
Şule Nurengin Beksaç, M.A

ÖZET >

Avrasya ve Orta Asya Kültür alemi binlerce yıllık geçmişi içinde bir çok özgün sembol yanında, dışardan gelerek yeni boyutlar kazanmış sembol dönüşümleri için de önemli bir merkez olmuştur. Doğuyla batının, kuzeyle güneyin düşünce biçimlerinin kaynaştığı ve özgün değişimler ve dönüşümler kazandığı bu topraklarda geniş alanlara yayılan bazı temel fikirler ve semboller etnik yapılaşmaları aşan bir biçimde kendisini hissettirmiş ve ortak ifade biçimlerine dönüşmüştür. Bu durumun en güzel ifadesini bulduğu söylemlerden biri, kadın betimlemesiyle dışa vurulan ve Tanrıça kimliğine bürünmüş olan kadın sembolü ile, kuşaklar boyu varlığını sürdürmüş, tinsel ve materyal sembollerine dönüşmüştür. Bu noktada Türk ve diğer Ural Altay toplumları ile Hint Avrupa topluluklarının kültürel bellekleri ve simgesel evrenleri için de önem taşıyan bir nitelikte değerlendirilmeye çalışılacak olan küçük tas arkeolojik veriler kadar, ikonolojik , mitolojik, tarihi ve folklorik veriler ışığında ilginç yansımalar yapmaktadır.

[ devamı... ]
 

EDOUARD MANET ve FOLİES BERGERE BARI
Şule Nurengin Beksaç, M.A

ÖZET >

Genç yaşlarında resime ilgi duyan Edouard Manet,Louvre'da birçok sanatçıyı incelemiş, sanat anlayışını İtalya, Hollanda, Almanya ve Avusturya ya yaptığı yolculuklarda geliştirmiştir.
Manet, geleneksel sanat anlayışından pek kopmamış, izlenimcilere bağlanabilen bir köprü oluşturmuştur. Courbet ve onun gerçekçi yaklaşımının etkisinde kalmıştır. Manet daima yeni arayışlara,deneylere uygulamalara açık bir sanatçı olarak dikkat çekmektedir. Portreleri, natürmortları, farklı konularda yaptığı resimleri değişik yaşam kesitlerini yansıtır.

Manet yapıtlarıyla sosyal eleştiriyi ön planda tutmak isterken aynı zamanda da öncü eyleme dönük sanat hareketlerinden de uzak durmaya çalışmıştır. Folies Bergere Barı, bu özellikleriyle Manet'nin sanat dilinin temsilcisi olarak sanat tarihinin teknik ve içerik açısından önemli bir aşamasını temsil eden bir baş yapıtıdır.

[ devam... ]
 

  ZİHİNSEL ENGELLİLERDE SANAT EĞİTİMİ
Gülcan BAŞAR AKKAYA
    ÖZET >

Normal olarak adlandırılanlar ile farklı gelişenler diye sınıflandırılanlarda plastik sanatlar eğitimi ile ilgili; amaçlar, araçlar, öğretim ilke ve yöntemlerindeki farklılıklarla birlikte sanat eğitiminin her iki grup için gerekliliği üzerinde durulmuştur.

[ devam... ]

[ English | Künye | Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları | Arşiv | İletişim | Sanat Eğitimi | Ana sayfa ]